do 8 november 2018

Grond onder de voeten

Locatie: 
 Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Tijdstip: 
 19.30 uur  - 21.30 uur

U bent opgegroeid met geloof dat houvast bood. Deel uitmaken van een gemeenschap hoorde daar als vanzelfsprekend bij. Nu u de balans opmaakt, is er niet zo veel meer over. De woorden van toen helpen niet meer. Tegelijk ervaart u dat als bevrijdend. Er is ook iets van u afgevallen. Wat overblijft is een zoektocht.
 
Gedurende drie avonden willen we op die zoektocht een eindje samen optrekken. Wat is er nu dat u draagt? Wat is voor u belangrijk?
 
De eerste avond gaan we na hoe we er nu voor staan. De tweede avond gaan we op zoek naar hedendaagse oriëntatie. Welke ervaringen en vragen kunnen het geloof vandaag richting wijzen? De derde avond staat in het teken van wat voor ieder persoonlijk echt de moeite waard is: wat koesteren we? Wat is ons heilig?
                                         
Tijd:                 11 oktober, 25 oktober en 8 november 2018, van 19.30-21.30 uur
Plaats:             Marcuskerk
Begeleiding:    Marlies Schulz, Ton van Prooijen, Roel Knijff en Eward Postma
                        Aanmelden: graag krijgen we vooraf een indruk van het aantal deelnemers. Wilt u uiterlijk 8 oktober laten weten of u mee wilt doen? Dat kan bij een van de genoemde predikanten.
Wel kunnen wij inmiddels melden dat deze avonden doorgaan! 
 

terug