Agendapagina
« vorige  |  november 2017  |  volgende »

Woensdag 8 november 2017 Oecumenisch Leerhuis
Locatie: Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Tijdstip: 20.00 uur (18.00 uur maaltijd)
Prijs: € 5,-

Informatie- en gespreksavond over ‘voltooid leven’ o.l.v. Ben Hendriksen en Ton van Prooijen.
Inleider is dr. Michael Echteld, lector ‘Zorg rond het levenseinde’ bij het Expertisecentrum Caring Society 3.0 van Avans Hogeschool Breda.
Wij hopen ook enkele politici te kunnen betrekken bij het gesprek. Opgave is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage is welkom
Deze avond wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Levensvragen. (Een initiatief vanuit de Augustinusparochie en de PG Breda.)
De kerk is open om 19.30 de gespreksavond begint om 20.00 uur.
We houden in de Lucaskerk nog een gezamenlijke maaltijd voor wie dat wil. (Zoals meestal voor een leerhuisavond.)
Inschrijven hiervoor kan via de link: www.Lucaskerk.nl/formulier
De gespreksavond wordt gehouden in de Markuskerk. Na de maaltijd willen we met elkaar naar de Markuskerk gaan.
 

 

Zondag 26 november 2017 Open kerken
Locatie: Brabant

Op 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat op die zondag alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in onze provincie zijn geopend. http://www.openkerkenbrabant.nl/

lees meer »