Open Inloop "Voor Elkaar" en "Clement". Open Inloop "Voor Elkaar" en "Clement".

Als gezamenlijk initiatief van de katholieke parochies en de protestantse wijkgemeente NoorderBeemden in de wijken Breda Noord en de Haagse Beemden, zijn er twee open inlopen actief.
                                                                                        
                                       
          Breda Noordoost                              Haagse Beemden
Gemeenschapshuis Biesdonk              Brede School Olympia
 

                         

Wie zijn we? En Hoe zijn we begonnen?
Wij, de inloophuizen “Voor Elkaar” en “Clement”, willen een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor onze medemens die behoefte heeft aan geborgenheid, een luisterend oor, een kop koffie, of aan daadwerkelijke hulp in de vorm van doorverwijzing naar de professionele hulpverlening. Wij werken vrijwel uitsluitend met vrijwilligers, meestal komend uit de wijk,bekend met de buurt en haar bewoners.

We doen dit werk omdat we vinden dat we als kerken ook aanwezig moeten zijn in de wijk, om ook daar onze “naaste”, onze medemens, te helpen in welke vorm dan ook.  Helpen om de financiële en sociale armoede te doorbreken en mensen weer een toekomst te bieden in onze complexe maatschappij. Mensen met elkaar in contact brengen en van daaruit weer een waardig lid van de maatschappij te laten zijn.   

De inloop “Voor Elkaar”gestart in 2005 op initiatief van de Parochie Breda Noord, zet wekelijks op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur haar deuren open in het buurthuis  “De Biesdonk “in Breda Noord Oost.

 

De inloop “Clement “gestart in 2008 op initiatief van de Parochie Breda Noord, in samenwerking met de Augustinus Parochie,kerngroep de Haagse Beemden, en de Protestantse Wijkgemeente NoorderBeemden eveneens uit de Haagse Beemden, zet op dinsdagochtend van 9.45 tot 11.45  uur de deuren open in “De Brede School  Kindcentrum Olympia “in de wijk Haagse Beemden.

Kindcentrum Olympia

Vlierenbroek 28-32
4822 XM Breda

Hoe zijn we georganiseerd?

De Inlopen zijn opgericht op initiatief van de kerken in de wijken, deze zijn formeel ook eindverantwoordelijk voor het functioneren, in juridische zin “de rechtspersoon”.

De kerken in de wijken zijn:
1. De Fransicuskerk in Breda Noord Oost, onderdeel van de Augustinusparochie.

 

2. De Lucaskerk ( Kerk van de Prot. Gemeente Breda)  in de Haagse Beemden, onderdeel van de Augustinusparochie.


3. De Lucaskerk in de Haagse Beemden, van de Protestantse Gemeente Breda..

 

Door de kerken is een “beleidscommissie” in het leven geroepen die zich bezig houdt met beleidszaken, het begeleiden van de coördinator, en eventueel zorgt voor fondswerving.
De leden van de beleidsgroep zijn een vertegenwoordiging van de samenwerkende kerken.
Tot 2012  hebben de inlopen gebruik kunnen maken van een betaalde coördinator. 
Het takenpakket van de coördinator bestaat voornamelijk uit de organisatie van de inlopen zelf, ondersteuning van de vrijwilligers, contacten met hulpverlenende instantie, het begeleiden van hulp  vragende bezoekers en doorverwijzen naar instanties.


Het wekelijks runnen van de inlopen gebeurt door vrijwilligers.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten vrijwilligers:
• De volwaardige vrijwilliger die contact legt met de bezoekers,
een luisterend oor heeft, en eventueel invulling geeft aan de
hulpvraag.
• De vrijwilliger voor hand en span diensten, zorgen voor de gezelligheid,  de koffie en eventuele activiteiten.

De coördinator heeft regelmatig overleg met alle vrijwilligers om plannen te maken en uit te werken.
De beleidscommissie  heeft periodiek overleg met de overige inlopen in de regio onder verantwoordelijkheid van Stichting de Vonk.

 

terug