Communicatie

werkgroep P.R. en communicatie
Communicatie

Ook beheert de werkgroep een aantal informatiedragers:
de website www.NoorderBeemden.nl, die ook te vinden is onder: www.Lucaskerk.nl
U kunt de werkgroep mailen via ons mailadres.

Daarnaast participeert de werkgroep in de redactie van het Breda-brede kerkblad S'amen en het zondagse Lucasbericht. Het blad S'amen wordt maandelijks gratis verspreid onder alle leden van de Protestantse gemeente Breda. Een bijdrage wordt gevraagd voor de drukkosten. Deze bijdrage kan worden gestort op Postbankrekening 1080682, ten name van de Protestantse Gemeente Breda, onder vermelding van S'amen.

Via deze website kan kopij worden ingestuurd voor de website, het kerkblad en het Lucasbericht.

Klik hiervoor op het mailadres van de kerkbladredactie en het Lucasbericht.


 

terug