Dopen in de Lucaskerk Dopen in de Lucaskerk
Doopvieringen
In de Lucaskerk is gemiddeld per 6 tot 8 weken een viering waarin de doop bediend kan worden. Vooraf aan de doopviering vindt er een voorbereidend doopgesprek plaats van de predikant en vertegenwoordiger van de kerkenraad met alle doopouders.
Tijdens de doopviering worden kinderen in de kerk actief betrokken. Dopen gebeurt met water. Om bij de wereldwijde kerk van Christus te horen en op weg te gaan naar Gods toekomst, moet er door water worden gegaan. Het water van de doop is levenswater. Het vertelt dat zonde en dood niet het laatste woord hebben over ons bestaan, maar dat God in/door Jezus mensen toekomst geeft en tot leven roept.
Meer informatie over de doopviering is op te vragen bij de predikant of de voorzitter van Werkgroep Vieren.
terug