Crèche Crèche
Iedere zondagochtend wordt er voor de allerjongsten (0 tot en met 3 jaar) opvang verzorgd bij de crèche. Dit gebeurt door een aantal enthousiaste gemeenteleden. Er wordt samen gespeeld, een boekje gelezen of een puzzeltje gemaakt. Als er veel jonge kinderen zijn, worden er ook jongeren ingezet om te komen helpen. Voordat de dominee de zegen uitspreekt komen de jonge kinderen terug in de kerk om deze met hun ouders te ontvangen. 
terug