Vieren

werkgroep vieren
Vieren

In de vieringen op zondagmorgen wordt uit de Schrift gelezen. Deze lezingen worden verzorgd door lectoren: gemeenteleden die daarmee geoefend hebben.

Na de viering op zondag is er gelegenheid voor ontmoeting onder het drinken van een kopje koffie. Gemeenteleden zorgen bij toerbeurt voor de koffie na de viering

Er is wekelijks tijdens de vieringen kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool en regelmatig jongerennevendienst voor de jeugd van 13-15 jaar. De data van de jongerennevendienst worden vermeld in de agenda.

Daarnaast is er voor de allerkleinsten crèche in het Bolwerk van de Lucaskerk. De crèche wordt bij toerbeurt geleid door twee gemeenteleden.
Informatie via: Vieren@Lucaskerk.nl

terug