Oecumenisch Leerhuis

Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis is een leeravond voor verdieping en verbreding van gevarieerde thema’s. Elke leerhuisavond vind plaats in de Lucaskerk. De avond bestaat uit twee onderdelen, waaraan u afzonderlijk kunt meedoen. Om 18.00 wordt er gestart met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd bedraagd € 5,-  Voor deze maaltijd moet u zich opgeven via het formulier op deze site of door middel van een mail aan het mailadres. Dit dient uiterlijk op de zondag voor de leeravond gedaan te worden.  Om 20.00 wordt de avond vervolgd met het thema van die avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
 
Via deze link is een overzicht van alle leerhuisactiviteitenin te zien.
  

lees meer »
 
Gespreksgroepen Gespreksgroepen

Hier meer informatie over gemeenteavonden en gespreksgroepen:

lees meer »
 
Kindernevendienst en jongerennevendienst

Kindernevendienst en jongerennevendienst

Tijdens de vieringen van zondagmorgen wordt er kindernevendienst gehouden voor de kinderen van de basisschool.
 
Voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar is er jongerennevendienst. Dit vind maandelijks plaats tijdens een deel van de viering in de Lucaskerk.

Voor meer informatie lees meer.

lees meer »