Leren en ontmoeten

werkgroep leren en ontmoeten
Leren en ontmoeten

De werkgroep heeft de intentie om elke maand (september t/m mei) in ieder geval een activiteit te organiseren met een "lerende" dimensie. Dit kan bijvoorbeeld zijn een film, een wandeling of een thema-avond rondom kunst of muziek. Deze avonden worden georganiseerd met de Augustinusparochie.
Voorafgaand aan de maandelijks activiteit is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een  maaltijd. De kosten van de maaltijd bedragen 5 euro. De maaltijd staat los van de leerhuisavond. De activiteiten worden kenbaar gemaakt via een flyer, kerkblad S'amen, de website www.Lucaskerk.nl  en het Lucasbericht.
 Het sectieteam kan een beroep doen op de werkgroep Leren en ontmoeten voor de voorbereidingen van Startzondag/startweekend, November Tonen en andere eenmalige activiteiten.

Voorzitter van de werkgroep: Arja van der Velde.

terug