Lucasbericht 3 december 2017

 
De nieuwste editie van het Lucasbericht kunt u openen door op deze link te drukken:
 
Kopij voor het Lucasbericht kan worden gestuurd naar:

Voor meer informatie over de wijkgemeente Noorderbeemden en de Lucaskerk kunt u ook onze site bezoeken: http://www.Lucaskerk.nl