Lucasbericht 31 december 2017

De nieuwste editie van het Lucasbericht kunt u openen door op deze link te klikken.

Kopij voor het Lucasbericht kan worden gestuurd naar:
Voor meer informatie over de wijkgemeente Noorderbeemden en de Lucaskerk kunt u ook onze site bezoeken: http://www.Lucaskerk.nl