Lucasbericht 1 april 2018

De nieuwste editie van het Lucasbericht kunt u openen door op deze link te klikken.

 
Kopij voor het Lucasbericht kan worden gestuurd naar
 
Voor meer informatie over de Lucaskerk kunt u ook onze site bezoeken http://www.lucaskerk.nl
 
De Lucaskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Breda.