Regenboogfonds Regenboogfonds
In 2000 is het zogenaamde 'Regenboogfonds' opgericht. Een gemeentelid van de toenmalige Samen Op Weggemeente Haagse Beemden (nu sectie Lucaskerk) zegde toe voor een periode van 4 jaar een substantiële bijdrage te willen leveren. De gulle gever stelde als eis dat de gelden uit dit fonds worden aangewend om activiteiten te organiseren, die het belang dienen van de leden en opbouw van de wijkgemeente Noorderbeemden van de Protestantse Gemeente Breda. Die eis is nu het doel van het Regenboogfonds. Sinds 2000 zijn bedragen uit dit fonds ter beschikking gesteld voor diverse startzondagen & startweekenden, musicals en een kerstoratorium.
Het fonds is nadien ook steeds aangevuld met giften van diverse andere betrokken gemeenteleden. Overweegt u ook om het Regenboogfonds te steunen, dan kunt u uw gift storten op het rekeningnummer van de wijkkas:
Rekeningnummer:  NL38ABNA0526988169
Ten name van: Protestantse Gemeente te Breda
Onder vermelding van: 'Gift aan Regenboogfonds' 
terug