Sectieteam

Sectieteam

Het beleid van de Protestantse Gemeente Breda wordt uitgevoerd door de sectieteams rondom de kerkgebouwen.

De activiteiten en de stijl van werken kunnen zo worden afgestemd op de verschillende geloofsgemeenschappen.

In de Lucaskerk wordt het werk gedaan door de werkgroepen. Het sectieteam coördineert en stuurt de werkgroepen aan, op basis van het beleidsplan voor de wijk.Het sectieteam bestaat uit de voorzitter, de scriba, de wijkpredikant(en), een diaken en een ouderling.
Het team wordt ondersteund door een notulist.

 Een overzicht van de bemensing en organisatie van sectieteam en werkgroepen is hier in te zien.

terug