Kerktaxi Kerktaxi

Voor de mensen die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.
Vrijwilligers zorgen voor het vervoer van en naar de Lucaskerk. Natuurlijk kunnen we meer vrijwilligers gebruiken.
Vragen over het taxivervoer kunt u stellen via het algemene mailadres.
 

terug