ZWO ZWO

              
       Een nieuw ZWO-project voor 2016/2017
 
ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek heeft voor 2016/2017 een nieuw project gekozen.
Een kleinschalig project van Stichting BAJA in Breda, dat ten doel heeft:
 
Het bouwen van 1 of 2 keukens voor het bereiden van maaltijden voor leerlingen van de nieuw gebouwde scholen in Kenia.
 

Stichting BAJA is opgericht in 2004. BAJA is een ANBI geregistreerde Stichting met een bestuur in Nederland en in Kenia. Het doel van Stichting BAJA is:
"Het zonder winstoogmerk verzamelen en beschikbaar stellen van gelden voor de bevordering van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden in Afrikaanse landen."
Op dit moment werkt de Stichting in West-Kenia, in de provincie Nyanza. In het Magoya gebied bij de LUO-stam staan 10 basisscholen in een gebied zo groot als half West-Brabant. Deze scholen zijn in 10 jaar door lokale mensen verbouwd van 'mud'-school tot een stenen school.
Op het moment dat we een succesvolle “kerststaven actie” hielden is een aantal mensen, onder wie “onze Hannie Bouman”, vanuit Breda naar Kenia geweest. Ze heeft daar een keuken geopend, gesponsord door een andere gulle gever. Daar ter plaatse is de noodzaak voor een goede kookvoorziening nog duidelijker  geworden.
Door hier een keuken bij deze Special Unit te  bouwen kunnen deze kinderen hier oefenen in het koken. Daardoor zullen ze meer gewaardeerd worden in hun eigen familie en omgeving. Laten we er voor gaan om hier te helpen.
Er is ca € 5.000,= nodig om de oude keuken te vervangen door een  nieuwe. Het is goed om te weten dat de bouw en het onderhoud van de scholen en dus ook van de keukens  gedaan wordt door de plaatselijke bevolking,  de mensen uit het dorp zelf, die ook kinderen op die school hebben. Zo leert men om zelf bij te dragen aan vooruitgang.
                                                                            
De  De nieuwe keukens hebben een schoorsteen en kookdeel waardoor er geen rook meer In de bereidingsruimte komt.    Op dit moment werkt de Stichting BAJA samen met de Wilde Ganzen om 7 keukentjes te bouwen bij de scholen die dat nog niet hebben.                                                                                                    
 Als u meer wilt weten over het project kijkt u dan ook op de website: www.stichtingbaja.nl
Mogen we ook nu weer op u rekenen, hartelijk dank
 
De ZWO commissie Breda/ Ginneken/Prinsenbeek ondersteunt dit project in 2016/2017  met donaties, collectes en giften. Wij gaan er van uit dat dat met uw steun gaat lukken.
U kunt het project  steunen door geld over te maken op rekeningnummer:  NL14 INGB 0001 5429 41 van College van Diakenen PGB afdeling ZWO, onder vermelding van "baja".
 
Helpt u ook weer mee??
Hartelijk dank voor uw gift.
ZWO-commissie                                Stichting BAJA
Breda-Ginneken-Prinsenbeek           Bouwen Aan, voor en met, Jeugd in                      
                                                           Afrika
 


                                                          
                                                                

De Stichting BAJA is met dit project gestart, en wij,  van de ZWO gaan dat project ondersteunen, door gelden bij elkaar te brengen voor tenminste 1 keuken.     Als er voldoende geld binnenkomt gaan we voor een tweede keuken of voor de inrichting.
Bij de Rambula primary School is er een Special Unit voor gehandicapte kinderen. Ook zij hebben een keuken nodig om te leren koken. Gehandicapte kinderen worden erg achtergesteld in de Keniaanse cultuur.
 

                                                                               
 
Een nieuw ZWO-project voor 2016/2017
 


ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek heeft voor 2016/2017 een nieuw project gekozen.
Een kleinschalig project van Stichting BAJA in Breda, dat ten doel heeft:
 
Het bouwen van 1 of 2 keukens voor het bereiden van maaltijden voor de leerlingen van de nieuw gebouwde scholen in Kenia.
 
Stichting BAJA is opgericht in 2004. BAJA is een ANBI geregistreerde Stichting. BAJA heeft een bestuur in Nederland en een in Kenia. Het doel van Stichting BAJA is:
"Het zonder winstoogmerk verzamelen en beschikbaar stellen van gelden voor de bevordering van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden in Afrikaanse landen."
Op dit moment werkt de Stichting in West-Kenia, in de provincie Nyanza, in het Magoya gebied bij de LUO-stam staan 10 basisscholen in een gebied zo groot als half West-Brabant. Deze scholen zijn in 10 jaar door lokale mensen verbouwd van 'mud'-school tot een stenen school.
De Stichting BAJA Nederland, heeft voor die bouw de financiële middelen bij elkaar gebracht. Ter plekke verzorgt, en controleert het bestuur van de Stichting BAJA Kenia dat de besteding van de gelden goed gebeurd.
         Oude School                                                    Nieuwe School
                                                                    
Om betere schoolresultaten te bereiken en daarna een beter toekomstperspectief te hebben, is het van belang dat de leerlingen van klas 7 en 8 tenminste 1 goede maaltijd per dag krijgen. De maaltijden werden in oude, onhygiënische keukens  bereid
Een nieuw project was geboren, Het bouwen van goede keukentjes bij de scholen om een goede veilige maaltijd te kunnen bereiden.
De Stichting BAJA is met dit project gestart, en wij, de ZWO gaan dat project ondersteunen, door gelden bij elkaar te brengen voor tenminste 1 keuken. 

Er is ca € 5.000,= nodig om de oude keuken te vervangen door een  nieuwe.
Het is goed om te weten dat de bouw en het onderhoud van de scholen en dus ook van de keukens  gedaan wordt door de plaatselijke bevolking,  de mensen uit het dorp zelf, die ook kinderen op die school hebben. Zo leert men ook om zich zelf te voorzien van vooruitgang.
Hier ziet u het verschil tussen de oude en de nieuwe keukens:
                                                                    
De  De nieuwe keukens hebben een schoorsteen en kookdeel waardoor er geen rook meer  In de bereidingsruimte komt.                                              Op dit moment werkt de Stichting BAJA samen met de Wilde Ganzen om 7 keukentjes te bouwen bij de scholen die dat nog niet hebben.                                                                                                
Als u meer wilt weten over het project kijkt u dan ook op de website: www.stichtingbaja.nl
Mogen we ook nu weer op u rekenen, hartelijk dank
 
De ZWO Breda/ Ginneken/Prinsenbeek gaat dit project in 2016/2017 ondersteunen met donaties, collectes en giften. Wij gaan er van uit dat dat met uw steun gaat lukken.
U kunt het project  steunen door geld over te maken op rekeningnummer:  NL14 INGB 0001 5429 41 van College van Diakenen PGB afdeling ZWO, onder vermelding van "BAJA".
 
Helpt u ook weer mee??
Hartelijk dank voor uw gift.
 
        ZWO-commissie                                Stichting BAJA
        
 

terug